INSCHRIJVINGSFORMULIER Kinderuniversiteit

Anders dan gewoon... gewoon anders

HOGENT campus Vesalius, Keramiekstraat 80, 9000 Gent - 26 februari 2023 - 10 tot 12 jaar
HOGENT

Gegevens ouder:
Wens je deel te nemen aan het ouderprogramma?
Gegevens kind:
Gegevens kind: